מחשבי ריסוס לפרדס, למטע ולגד"ש


 

 


 

מחשב ריסוס
המווסת את הזרימה ושולט על ברזים חשמליים והידראוליים

מחשב ריסוס למרסס מטע, פרדס וגידולי השדה
מוניטור לריסוס מראה את ליטר/דונם בכל רגע נתון

המחשב יכול להגיע בתצורה של 2, 3, 5 ברזים

למחשב ניתן להוסיף שליטה הידראולית על חלקי הבום


 

 


 

מחשבי ריסוס שונים

 

 


 

מחשבי ריסוס אוטומטיים


מערכות מחשב אוטומטיים למרסס, תואם GPS. 
כמו כן, אפשרות למערכות הזרקה ומינון לכימיכליים.מוניטור לשליטה על מרסס 
פותח וסוגר אוטומטית - פותח ברגע שמזהה עץ - סוגר אם לא מזהה עץ