ציוד נלווה למרססיםברזי ריסוסברזים חשמלייםסוגי דיזות למיניהםרובי ריסוסמדי זרימה עם אמפלר


צג למילוי חומרים במרססמד זרימה אלקטרומגנטי

מד זרימה אלקטרוני למילוי מיכל המרסס
מערכת שליטה ל BOOM-מדי זרימה עם אימפאלר  פילטרים למרססיםברזים חשמליים


   Redball
GVS – 18

אנטנת GPS לקריאת מהירות הריסוס
UC3 תוצרת NORAC ארה"ב

מד השומר על שולחן הקומביין בגובה אחיד ומוגדר מעל לגובה הקרקע