מערכות GPS וניהוג אוטומטי


 

 

AUTO PILOT מערכת ניהוג אוטומטית המותקנת על ההידראולי של הכלי

 

 

 


 

 

EZ PILOT מערכת ניהוג / GPS המותקנת על בסיס ההגה

 

 

 

 

 


 

 בקרים GPS

FMX / CFX

 


 

 

GVS-18 
אנטנת GPS לקריאת מהירות